Wednesday, October 30, 2013

BUATMU PEMIMPIN: ~AMANAH DAN ADIL~

Allah SWT berfirman dalam al-Quran:

“Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhan-Nya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat.” (Surah an-Nisa : ayat 58)


Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umatnya agar melakukan amanah dalam setiap perkara. Selain itu, ayat ini juga menekankan tentang betapa pentingnya berlaku adil. Secara keseluruhannya ia berkaitan dengan sistem pemerintahan yang mengikut syariat Allah SWT. Dalam pembentukan sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan Islam, kedua-dua eleman ini cukup-cukup penting dalam memastikan keharmonian dan kedamaian dapat dicapai. Penulisan saya akan berkisarkan tentang dua perkara ini iaitu mengenai Amanah dan Adil.

Kepentingan amanah dalam pemerintahan sebuah negara
Apakah yang dimaksudkan dengan Amanah? Maksud amanah dari segi perkataan ialah tenteram, aman, selamat dan harmoni. Manakala dari segi istilah pula ialah menghargai kepercayaan orang lain terhadap diri seseorang dengan melakukan tanggungjawab yang diberikan berdasarkan kepercayaan yang dipikul dibahunya. Secara tuntasnya dapatlah disimpulkan bahawa amanah ialah satu sistem kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang dipercayai dan diyakini bahawa ia dapat melaksanakan segala tuntutan sebagaimana yang dituntut. Terdapat tiga jenis amanah iaitu:

sambung....